ข่าวสาร

ประกาศวันสอบปลายภาคประกาศ

นักเรียนระดับชั้น ป.๑ - ป.๖


สอบปลายภาคเรียนที่ ๑

วันที่  ๒๙ - ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗


เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒

วันที่  ๒๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้เข้าชม : 2279


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 9 | Total Visitors: 274,686