ข่าวสาร

ประกาศปิดเรียน วันที่ 14 มกราคม 2557ประกาศปิดเรียน(กรณีพิเศษ)ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๕๗ 
** ครู และบุคลากรปฏิบัติงานตามปกติ**

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459153114207335&set=a.381229861999661.1073741828.381214772001170&type=1&theater

ผู้เข้าชม : 2114


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 9 | Total Visitors: 274,686