ข่าวสาร

เปิดเรียนปกติ ทุกระดับชั้นเปิดเรียน


ทุกระดับชั้นเรียน : เปิดเรียนตามปกติ**โดยเลิกเรียน  15:00 น.**

ผู้เข้าชม : 2421


 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 5 | Total Visitors: 274,682