ข่าวสาร

วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [อ่าน 1049 คน] 2018-05-11
วันรับสมุดและหนังสือเรียน ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ [อ่าน 1062 คน] 2016-04-05
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา [อ่าน 1041 คน] 2015-04-01
คำขวัญวันเด็ก ปี ๒๕๕๘ [อ่าน 1110 คน] 2015-01-08
๕ ธันวา มหาราช [อ่าน 1683 คน] 2014-12-02
กำหนดการงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์ ส่งศรี เกตุสิงห์ (เกษมศรี) ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนสวนบัว [อ่าน 1995 คน] 2014-09-26
ค่านิยม 12 ประการ [อ่าน 3680 คน] 2015-02-25
รับสมัครคุณครูพี่เลี้ยง [อ่าน 1451 คน] 2014-06-19
การแจ้งศึกษาต่อ - ลาออก [อ่าน 1464 คน] 2014-04-03
ใบตอบรับเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน [อ่าน 1663 คน] 2014-05-19
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ [อ่าน 2913 คน] 2013-12-25
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2557 [อ่าน 4866 คน] 2013-12-18
เปิดเรียนปกติ ทุกระดับชั้น [อ่าน 1954 คน] 2014-01-19
ประกาศปิดเรียน วันที่ 14 มกราคม 2557 [อ่าน 1722 คน] 2014-01-13
๕ ธันวา มหาราช [อ่าน 1649 คน] 2015-11-04
 
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |     
 

Copyright © 2013,โรงเรียนสวนบัว Design by: บ้านเว็บไซต์
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖/๑ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ User Online: 1 | Today: 88 | Total Visitors: 186,166